Den 25 Januari - 2013 skrevs..

I veckan var vi ju till läkaren med Tilda, då bestämdes att hon skulle testa medicin för sin Adhd. Medicinens namn är Concerta, 18 mg.
Måste ju säga att jag inte känner mig så jätteglad över att stoppa i henne dessa efter att ha läst bipacksedeln, men hoppas ju på att de kan hjälpa henne.. 
.. 

Lite fakta från fass.se om medicinen: 

.VAD CONCERTA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

.

Concerta används för att behandla ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders).

 • Det används hos barn och ungdomar i åldrarna 6 till 18 år.

 • Det används enbart efter att andra läkemedelsfria behandlingsmetoder har prövats, så som samtalsterapi och beteendeterapi.

Concerta används inte för behandling av ADHD hos barn som är yngre än 6 år eller för påbörjande av behandling hos vuxna. Om behandlingen påbörjades vid en yngre ålder kan det vara lämpligt att fortsätta med Concerta när du blir vuxen.

Hur det fungerar

Concerta förbättrar aktiviteten i vissa områden i hjärnan, vilka är underaktiva. Läkemedlet kan bidra till att förbättra uppmärksamhet (att behålla uppmärksamheten), koncentrationsförmåga och att minska impulsivt beteende. 

Om ADHD

Barn och ungdomar med ADHD kan uppleva:

 • svårigheter att sitta still

 • svårigheter att koncentrera sig

Det är inte deras fel att de inte kan göra dessa saker.

Många barn och ungdomar kämpar för att klara dessa saker. Hos personer med ADHD kan problem i det vardagliga livet uppstå. Barn och ungdomar med ADHD kan ha svårigheter med inlärning och att göra läxor. De har svårt att uppföra sig väl hemma, i skolan eller på andra ställen. ADHDpåverkar inte intelligensen hos ett barn eller hos ungdomar.


Drogtester

Detta läkemedel kan ge positiva resultat vid tester för drogmissbruk. Detta gäller även tester som görs vid idrottsarrangemang.


Concerta med alkohol

Drick inte alkohol under behandling med detta läkemedel. Alkohol kan förvärra läkemedlets biverkningar. Tänk på att viss mat och läkemedel kan innehålla alkohol.

Concerta innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos (en sockerart). Om du eller ditt barn inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din eller ditt barns läkare innan du eller ditt barn tar denna medicin.


 

Din läkare kommer att göra vissa kontroller

 • innan du eller ditt barn påbörjar behandling. Detta är för att säkerställa att Concerta är säkert samt att det kommer att vara till nytta.

 • efter att behandligen påbörjats. Kontroller kommer att göras minst var 6:e månad, men eventuellt oftare. De kommer också att göras då dosen ändras.

kontrollerna omfattar följande:

 • kontroll av aptiten
 • mätning av längd och vikt

 • mätning av blodtryck och puls

 • kontroll av humör, sinnesstämning eller andra ovanliga känslor. Läkaren kommer också att undersöka om dessa känslor har försämrats under tiden som Concerta tagits.


  Övriga biverkningar är följande. Om de blir allvarliga, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   

  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

  • huvudvärk

  • nervositet

  • sömnsvårigheter

   

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • ledvärk

  • dimsyn

  • spänningshuvudvärk

  • muntorrhet, törst

  • insomningssvårigheter

  • feber

  • minskat intresse för sex

  • onormalt håravfall eller håruttunning

  • muskelspänning, muskelkramper

  • aptitlöshet eller minskad aptit

  • oförmåga att få eller bibehålla en erektion

  • klåda, utslag eller upphöjda röda kliande nässelutslag

  • onormal trötthet eller slöhet, trötthetskänsla

  • bita ihop eller gnissla tänder, panikkänsla

  • pirrande, stickande känsla eller domningar i huden

  • ökad nivå av alaninaminotransferas (leverenzym) i blodet

  • hosta, ont i hals eller näsa och halsirritation; övre luftvägsinfektion, bihåleinflammation

  • högt blodtryck, snabb puls (takykardi)

  • yrsel (vertigo), svaghetskänsla, okontrollerbara rörelser, hyperaktivitet

  • känna sig aggressiv, upphetsad, orolig, deprimerad, irriterad, spänd, nervös och uppvisa ett onormalt beteende

  • magbesvär eller matsmältningsproblem, magsmärta, diarré, illamående, magbesvär och kräkningar.

    

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare).

  • torra ögon

  • förstoppning

  • obehagskänsla i bröstet

  • blod i urinen

  • håglöshet

  • skakningar eller darrningar

  • ökat behov av att kissa

  • muskelvärk, muskelryckningar

  • andfåddhet eller bröstsmärta

  • värmekänsla

  • förhöjda levervärden (upptäcks med blodprov)

  • ilska, rastlöshet eller gråtmildhet, pratar för mycket, överdriven uppmärksamhet på omgivningen, sömnsvårigheter

   

  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare)

  • känna sig desorienterad eller förvirrad

  • synstörningar eller dubbelseende

  • svullnad av brösten hos män

  • överdriven svettning, hudrodnad, röda upphöjda hudutslag

   

  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 
  10 000 användare)

  • muskelkramper

  • små röda fläckar på huden

  • onormal leverfunktion, inklusive leversvikt och koma

  • förändrade lever- och blodvärden

  • onormala tankegångar, brist på känslor, upprepade tvångshandlingar, tvångstankar kring enstaka saker

  • känselbortfall i fingrar och tår, stickningar och förändrad färg (från vit till blå, därefter röd) vid kyla (Raynauds fenomen).

   

  Andra biverkningar (det är okänt hur vanliga de är)

  • migrän

  • vidgade pupiller

  • mycket hög feber

  • långsamma, snabba eller extra hjärtslag

  • kraftigt krampanfall (grand mal kramper)

  • vanföreställningar

  • svår magsmärta, oftast med illamående och kräkningar

    

  Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du eller ditt barn får några av biverkningarna nedan, kontakta omedelbart sjukvården:

   

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • hjärtklappning (oregelbunden hjärtrytm)

  • förändringar i humör, humörsvängningar eller personlighetsförändringar  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  • självmordstankar eller självmordskänslor

  • se, känna eller höra saker som inte finns. Detta är tecken på psykos.

  • okontrollerbart tal eller rörelser (Tourette’s sjukdom)

  • tecken på allergi så som utslag, klåda eller nässelutslagpå huden, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller andra kroppsdelar, andfåddhet, pipande andning eller svårt att andas  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

  • känna sig ovanligt exalterad, överaktiv eller ohämmad (mani)  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 
  10 000 användare)

  • hjärtinfarkt

  • plötslig död

  • självmordsförsök

  • kramper (krampanfall, epilepsikramper)

  • flagnande hud eller röda, blåaktiga utslag

  • inflammation eller tilltäppning av blodkärl i hjärnan

  • muskelkramper som inte kan kontrolleras och som påverkar ögonen, huvudet, nacken, kroppen och nervsystemet. Detta beror på tillfälligt brist på blodtillförsel till hjärnan.

  • minskat antal blodkroppar (röda och vita blodkropparsamt trombocyter), vilket kan göra dig mer infektionskänslig och göra att du lättare blöder eller får blåmärken

  • en plötslig ökning av kroppstemperaturen, mycket högtblodtryck och svåra kramper (neuroleptiskt malignt syndrom). Det är inte säkert att denna biverkningorsakas av metylfenidat eller av andra läkemedel som kan ha tagits samtidigt som med metylfenidat.


   Jag vet ju att man inte ska läsa om biverkningar innan man påbörjar en medicin, men känner att de är viktigt att ha lite kontoll då de är ens barn som ska använda medicinen.. De var ju en hel del biverkningar och inte så speciellt roliga.. 
   .
   Jaja, imorrn påbörjas de iaf, så får vi se hur de går! 
    
ADHD, Allmänt | ADHD, medicin för ADHD | |
Upp