Tildas diagnoser

Fick papper från logopeden ang. utredningen som gjordes för några veckor sedan. 
Som vanligt när man sitter och läser igenom alla dessa A4-sidor känner man igen i stort sätt allt.. Denna gång var de faktiskt något som förvånade mig, diagnoserna..
..
Hon har ju generella språkstörning som innebär: 
"Generell språkstörning innebär att både språkförståelse och språkproduktion är nedsatt (impressiv och expressiv). Språkstörning förekommer även i olika grader från lätt till mycket grav. Ju gravare språkstörning barnet har, desto fler språkliga områden är inblandade."
(Tilda har måttlig)
..

Hon har sedan tidigare haft diagnosen ADHD
"ADHD är en funktionsnedsättning som brukar yttra sig i uppmärksamhetsproblem och överaktivitet. Den som har ADHD har svårt att koncentrera sig, sitta still och hejda sina impulser vilket skapar problem i vardagen."
(Själv känner jag mig inte helt säker på att tilda har denna diagnos)
..
Nu har hon då tydligen fått diagnosen Specifika läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi:
"Dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter är en varaktig funktionsnedsättning som innebär svårigheter med att läsa och skriva."
...
Den diagnos som förvånade mig var Pragmatisk språkstörning, som hon tydligen har. Vet inte om hon fått den diagnosen nu eller tidigare. Det är iaf inget jag uppfattat tidigare. Denna diagnos innebär: 
"Visar sig genom att barnet har problem med att klara av språket i sociala situationer. Den pragmatiska språkstörningen kan ofta även finnas hos barn med Asberger´s syndrom och autism. De här barnen tar sällan ögonkontakt, de har svårt att förstå turtagning och många gånger svarar de osammanhängande eller ovidkommande. De kan ha problem att klara det vardagliga, sociala språket."
.........
Känns i mammahjärtat att läsa om alla bedömningar som görs om Tilda, och tyvärr är de sällan något positivt, mycket låga resultat och en massa svårigheter..
Nästa vecka får vi resultatet över utredningen som gjorts i veckan, finns en viss risk att hon då kommer få ytterligare diagnos :( 
MEN samtidigt viktigt att se att dessa problem inte är livshotande, de är ingen cancer, hjärtfel eller annar sådant skit, Tilda har de bara lite svårt !! 
OCH genom att göra alla dessa utredningar, kommer tilda få den hjälp hon behöver och de är ju skönt att veta!!
ADHD, Allmänt, Språkstörning, Utredningar | ADHD, dyslexi, generell språksörning, pragmatisk språkstörning, språkstörning, utredning | |
Upp