Den 15 April - 2011 skrevs..

Hittar ännu mer intressant information på;
Tips är alltid bra!!
En stor fråga man ställer sig är; "hur hjälper jag henne på bästa sätt" ..
En svår fråga!!

Att tänka på när familjen, dagis, skola mm pratar med barnet:

 • Tala enkelt - Använd inte för långa och krångliga meningar och svåra ord.
 • Prata inte för snabbt - Då hänger inte barnet med.
 • Försäkra dig om att barnet förstått vad du sagt. Håll ögonkontakt och se hur barnet reagerar på det du säger.
 • Använd gärna gester, tecken och bilder för att göra det du säger extra tydligt.
 • Uppmuntra barnet att använda gester, tecken och bilder som stöd för att själv göra sig förstådd.
 • Barnet kan ha svårt att första långa instruktioner och mycket information. Ändringar i dagliga rutiner kan vara svårt. Gör gärna ett schema över dagliga rutiner och prata igenom vad som kommer hända i förväg.
 • Språkstörda barn har svårt för ordvitsar, skämt och ironi. Så var konkret i det du säger. Självklart kan man skojja men inte genom att leka med ord.
--------------------
Att tänka på när du språktränar:
 • Det inte är bra för ditt barns självförtroende om du hela tiden rättar, korrigerar eller härmar. Upprepa med svar så att ?korrigeringarna? blir en bekräftelse på att du hört och förstått. Det visar att du är intresserad och att det barnet har att säga är viktigt.
 • Att träna språk är väldigt påfrestande och kan kännas som ett misslyckande. Gör det när barnet minst av allt tänker på det. I affären, på väg hem från dagis/skola eller när ni leker och spelar.
 • Var tålmodig och förstående, låt det få ta tid att berätta något. Tänk själv om du hela tiden inte fick prata färdigt, då kanske barnet slutar försöka.
 • Det blir ofta svårt med kompiskontakter. Leka gärna och bjud på dig själv. är det något barn är bra på så är det att leka, men barn med språkstörning kan behöva göra det på sina villkor.
 • Fråga inte ut ditt barn om det är trött efter skolan. Det är väldigt tröttsamt att hela tiden anstränga sig för att förstå och bli förstådd. Tillåt vila - Sen kan man prata om skolan.
 • "Överös" ditt barn med korrekt språk när du språktränar - men inte med allt på en gång. Fokusera på ett område i taget och gör det roligt i lek och i vardagssituationer. Ex:
  - Prepositioner (på, under, bredvid osv.)
  - Personliga pronomen (hon, han, hennes, hans osv.) 
  - Konjunktioner (och, men, eller, utan, för, när)
-----------------------
"BERÖM GER BARNET SJÄLVFÖRTROENDE OCH SJÄLVSÄKERHET" !!!!!!!!!!
Jätteviktigt tycker jag!!
Allmänt, Språkstörning | generell språksörning, språkstörning, språkträna | |
Upp